Ngôn ngữ
Trạng thái sản phẩm
Mô hình triển khai
Cách tính giá
Chương trình đào tạo
Hỗ trợ
Quy mô nhân sự
Lĩnh vực

Phần mềm Phần mềm MES tốt nhất

Phần mềm MES là gì?

Phần mềm MES được các nhà sản xuất sử dụng để giám sát quá trình sản xuất. Các công ty sản xuất được hưởng lợi từ MES bằng cách theo dõi dữ liệu sản xuất theo thời gian thực mà họ có thể sử dụng để tối ưu hóa sản lượng sản xuất. MES được sử dụng hầu hết bởi các nhà quản lý sản xuất, giám sát phân xưởng sản xuất và các nhân viên tham gia vào quá trình sản xuất. Các nhà quản lý và giám sát sử dụng phần mềm MES để thực hiện các kế hoạch sản xuất và giám sát hiệu quả, cũng như để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và thực hiện các hành động khắc phục. Các nhân viên của phân xưởng sản xuất sử dụng loại phần mềm này để theo dõi lịch trình làm việc của họ, phân bổ nguồn lực đến đúng máy trạm cho từng giai đoạn sản xuất và cảnh báo cho người giám sát và quản lý khi có sự cố.


Phần mềm MES yêu cầu dữ liệu từ hệ thống kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), được sử dụng để quản lý và điều khiển thiết bị dùng trong sản xuất. Điều quan trọng là các nhà sản xuất phải tích hợp loại phần mềm này với các giải pháp ERP của họ để chuyển thông tin về hiệu suất sản xuất, tiêu thụ nguyên vật liệu, v.v tới hệ thống ERP. Đối với các quy trình sản xuất lớn và phức tạp, điều quan trọng là phải tích hợp MES với các giải pháp như quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), quản lý chuỗi cung ứng và quản lý tài sản doanh nghiệp (EAM).


Để đủ điều kiện được đưa vào danh mục phần mềm MES, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Thực hiện các kế hoạch, lịch trình sản xuất và điều chỉnh chúng khi được yêu cầu
  • Phân bổ nguồn lực (nhân lực và vật lực) cho từng công đoạn và hoạt động sản xuất
  • Cung cấp cho nhân viên phân xưởng sản xuất kế hoạch chi tiết về những nhiệm vụ cần thực hiện trong chu kỳ sản xuất
  • Cung cấp các hình ảnh mô tả trực quan về mặt bằng phân xưởng cũng như các vị trí thực tế của các máy trạm và thiết bị
  • Cho phép người quản lý theo dõi chuyển động của nguyên vật liệu và nhân sự trên phân xưởng sản xuất trong thời gian thực
  • Thu thập dữ liệu từ hệ thống SCADA và phân tích nó để theo dõi hiệu suất thiết bị
  • Giúp các nhà quản lý xác định các vấn đề sản xuất tiềm ẩn và hành động khi cần thiết
  • Bao gồm các báo cáo, bảng điều khiển và khả năng phân tích để theo dõi sản lượng sản xuất, sử dụng tài nguyên hoặc hiệu suất thiết bị

So sánh sản phẩm của Phần mềm MES

EOS không sử dụng dữ liệu không thực tế trong các xếp hạng và báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói KHÔNG với các hành động trả phí để gian lận về đánh giá.

3S MES

Lưu lại

Hệ thống điều hành sản xuất 3S MES mang đến cái nhìn toàn diện và sâu sắc về mọi hoạt động sản xuất của nhà máy, giúp đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động và cải thiện sản lượng sản xuất.

Đọc đánh giá về 3S MES

Quasoft MES

Lưu lại

Phần mềm quản lý sản xuất (Quasoft MES) là giải pháp nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu quản trị sản xuất của doanh nghiệp. Hệ thống được xây dựng dựa trên quy trình khép kín từ khi thiết lập đơn hàng, nhu cầu sản xuất tiếp tới lập kế hoạch sản xuất, hoạch định và tính toán khả năng cung ứng nguyên vật liệu trong kho, khả năng thiết lập định mức nguyên vật liệu cho từng công đoạn sản xuất, tính giá thành, tỷ lệ khấu hao nguyên vật liệu cho tới việc theo dõi, giám sát tiến độ sản xuất của từng đơn hàng, từng công đoạn sản xuất…

Đọc đánh giá về Quasoft MES

Phần mềm MES chủ đề

    Tìm hiểu thêm về Phần mềm MES