Ngôn ngữ
Trạng thái sản phẩm
Mô hình triển khai
Cách tính giá
Chương trình đào tạo
Hỗ trợ
Quy mô nhân sự
Lĩnh vực

Phần mềm Nhà cung cấp tư vấn và triển khai G Suite tốt nhất

Nhà cung cấp tư vấn và triển khai G Suite là gì?

So sánh sản phẩm của Nhà cung cấp tư vấn và triển khai G Suite

EOS không sử dụng dữ liệu không thực tế trong các xếp hạng và báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói KHÔNG với các hành động trả phí để gian lận về đánh giá.

G Suite là dịch vụ phần mềm nhóm dựa trên đám mây được cung cấp bởi Google. Với mức độ bảo mật cao, dịch vụ hỗ trợ nhiều cách làm việc khác nhau với các công cụ kinh doanh giúp nâng cao hiệu quả, dễ dàng communication mà không phụ thuộc vào môi trường và thiết bị.


Sản phẩm G Suite dành cho khách hàng dưới đây:

  • Số lượng email nhiều và cần có thời gian để tổ chức.
  • Muốn thúc đẩy cải tiến cách làm việc từ xa (remote work).
  • Muốn sử dụng Gmail và Google calendar quen thuộc cho công việc.
  • Muốn sử dụng dịch vụ trên Internet (Cloud) mà không phụ thuộc vào vị trí, thiết bị.
  • Muốn giảm chi phí phần cứng / phần mềm và chi phí bảo trì.
  • Muốn thanh toán bằng hóa đơn thay vì bằng thẻ tín dụng.

Đọc đánh giá về Cloud Ace - G Suite

Nhà cung cấp tư vấn và triển khai G Suite chủ đề

    Tìm hiểu thêm về Nhà cung cấp tư vấn và triển khai G Suite