Ngôn ngữ
Trạng thái sản phẩm
Mô hình triển khai
Cách tính giá
Chương trình đào tạo
Hỗ trợ
Quy mô nhân sự
Lĩnh vực

Phần mềm Phần mềm Live Stream tốt nhất

Phần mềm Live Stream là gì?

Phần mềm Live Stream cho phép người dùng phát các video trực tiếp trên internet, trên nền tảng hoặc trang web được chỉ định. Live Stream cho phép các tổ chức, thương hiệu và cá nhân có thể quảng bá bản thân hoặc sản phẩm với khán giả một cách trực tiếp. Trong các doanh nghiệp, team Marketing và người quản lý cộng đồng có thể tận dụng các Live Stream để thông báo và thu hút người xem các quảng cáo của sản phẩm mới hoặc các video trực về các sự kiện của mình. Các công ty muốn đánh mạnh vào nhận thức về thương hiệu sẽ thấy rằng việc quảng bá trở lên hiệu quả hơn thông qua hình thức này.


Những người quan tâm đến Live Stream có nhiều lựa chọn cho các sản phẩm mình muốn mua. Nền Live Stream có thể có đến hàng nghìn người phát trực tiếp khác nhau và khán giả có thể truy cập nền tảng Cloud. Các tùy chọn Live Stream khác cho phép người phát trực tiếp đẩy video của họ lên một trang mạng xã hội hoặc đăng video của họ lên một trang web thông qua một nhúng liên kết.


Mặc dù phần mềm Live Stream có thể rất giống với phần mềm webinars, nhưng các ứng dụng của chúng rất khác nhau nên các tính năng bổ sung được cung cấp bởi cả hai cũng khác nhau. Chất lượng và nội dung của webinars bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi mức độ tương tác của khán giả.


Để đủ điều kiện đưa vào danh mục Live Stream, sản phẩm phải:

  • Cho phép người dùng phát video trực tiếp trên nền tảng được cung cấp, mạng xã hội.
  • Cung cấp các công cụ cho phép khán giả và người tổ chức sự kiện có thể tương tác trực tiếp với nhau.
  • Cung cấp cho người phát Live stream các số liệu phân tích liên quan đến khán giả, mức độ tương tác của họ và nhân khẩu học của họ

So sánh sản phẩm của Phần mềm Live Stream

EOS không sử dụng dữ liệu không thực tế trong các xếp hạng và báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói KHÔNG với các hành động trả phí để gian lận về đánh giá.

GoStream

Lưu lại

no-description

Đọc đánh giá về GoStream

Phần mềm Live Stream chủ đề

    Tìm hiểu thêm về Phần mềm Live Stream