Ngôn ngữ
Trạng thái sản phẩm
Mô hình triển khai
Cách tính giá
Chương trình đào tạo
Hỗ trợ
Quy mô nhân sự
Lĩnh vực

Phần mềm Phần mềm nhắn tin nhanh cho doanh nghiệp tốt nhất

Phần mềm nhắn tin nhanh cho doanh nghiệp là gì?

So sánh sản phẩm của Phần mềm nhắn tin nhanh cho doanh nghiệp

EOS không sử dụng dữ liệu không thực tế trong các xếp hạng và báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói KHÔNG với các hành động trả phí để gian lận về đánh giá.

Thuộc hệ sinh thái Office 365, Microsoft Teams là một công cụ làm việc theo đội nhóm với nhiều tính năng như chat, video call, họp trực tuyến, chia sẻ tài nguyên,... Từ một góc nhìn khác, Teams có thể coi là ứng dụng all-in-one với khả năng tập trung dữ liệu của nhóm làm việc về một nơi duy nhất và ưu tiên cập nhật những gì được tương tác gần nhất tới người dùng.

Đọc đánh giá về Microsoft Teams

Workplace cung cấp nhiều tính năng như facebook groups, facebook messenger, đặc biệt tài khoản workplace tách biệt với tài khoản facebook cá nhân. Cũng giống như facebook, workplace có thể lập một cuộc họp nhỏ, phát trực tuyến video và ghi lại, bất kì ai cũng có thể xem.

Đọc đánh giá về Workplace by Facebook

GapoWork

Lưu lại

Đọc đánh giá về GapoWork

Slack

Lưu lại

Đọc đánh giá về Slack

Phần mềm nhắn tin nhanh cho doanh nghiệp chủ đề

    Tìm hiểu thêm về Phần mềm nhắn tin nhanh cho doanh nghiệp