Ngôn ngữ
Trạng thái sản phẩm
Mô hình triển khai
Cách tính giá
Chương trình đào tạo
Hỗ trợ
Quy mô nhân sự
Lĩnh vực

Phần mềm Phần mềm OKR tốt nhất

Phần mềm OKR là gì?

So sánh sản phẩm của Phần mềm OKR

EOS không sử dụng dữ liệu không thực tế trong các xếp hạng và báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói KHÔNG với các hành động trả phí để gian lận về đánh giá.

Base OKR

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Base OKR

MyOKR

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về MyOKR

iHCM - OKR

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về iHCM - OKR

VNOKRs

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về VNOKRs

SSALE OKR

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về SSALE OKR

Betterworks

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Betterworks

7Geese

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về 7Geese

Ally.io

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Ally.io

Workboard

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Workboard

Atiim

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Atiim

Leapsome

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Leapsome

Rhythm

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Rhythm

Profit.co

Lưu lại
no-description

Đọc đánh giá về Profit.co

Phần mềm OKR chủ đề

    Tìm hiểu thêm về Phần mềm OKR