Ngôn ngữ
Trạng thái sản phẩm
Mô hình triển khai
Cách tính giá
Chương trình đào tạo
Hỗ trợ
Quy mô nhân sự
Lĩnh vực

Phần mềm Phần mềm Quản lý Dự án Kanban tốt nhất

Phần mềm Quản lý Dự án Kanban là gì?

Phần mềm quản lý dự án Kanban quản lý các nhiệm vụ và dự án bằng cách áp dụng các nguyên tắc kanban. Nó giúp các công ty loại bỏ công việc lãng phí và không nhất quán bằng cách sử dụng các hình ảnh đại diện trực quan về nhiệm vụ và quy trình làm việc của dự án. Phần mềm quản lý dự án Kanban được sử dụng chủ yếu bởi các nhà quản lý dự án nhưng cũng hữu ích cho các nhân viên khác, những người cần quản lý công việc của mình. Phần mềm đặc biệt có lợi cho các công ty sử dụng phương pháp quản lý dự án nhanh.


Để đủ điều kiện được đưa vào danh mục Quản lý dự án Kanban, một sản phẩm phải:

  • Bao gồm thẻ kanban và bảng để theo dõi và quản lý các nhiệm vụ dự án
  • Cho phép người dùng dễ dàng di chuyển các nhiệm vụ dự án giữa các bảng kanban
  • Giúp người dùng thực hiện các quy trình rõ ràng bằng cách sử dụng các thỏa thuận và giới hạn WIP ( Work-in-progress hay công việc đang thực hiện)
  • Cung cấp hình ảnh hóa quy trình làm việc bao gồm tiến độ nhiệm vụ và dự án
  • Cho phép người dùng nhận xét và cộng tác trên các nhiệm vụ và bảng của dự án
  • Tối ưu hóa quy trình làm việc của dự án để cải tiến liên tục

So sánh sản phẩm của Phần mềm Quản lý Dự án Kanban

EOS không sử dụng dữ liệu không thực tế trong các xếp hạng và báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói KHÔNG với các hành động trả phí để gian lận về đánh giá.

Base Wework

Lưu lại

Base Wework là một phần mềm quản lý công việc và dự án chuyên nghiệp, giúp nhà doanh nghiệp giải quyết rất nhiều bài toán, trong đó có bài toán thúc đẩy tính minh bạch.


LẬP KẾ HOẠCH THÔNG MINH

Tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực hiệu quả trên một nền tảng hợp nhất

CỘNG TÁC TOÀN DIỆN

Tối ưu hiệu suất làm việc bằng cách nâng cao hiệu quả cộng tác

BÁO CÁO TỰ ĐỘNG

Data-driven khiến mọi thứ trở nên minh bạch và rõ ràng hơn

TÙY CHỈNH LINH HOẠT

Đáp ứng được hầu hết các phương thức quản lý và nhu cầu của doanh nghiệp

Đọc đánh giá về Base Wework

Trello

Lưu lại

Trello là một công cụ cộng tác giúp sắp xếp các công việc trong dự án của bạn thành các thẻ công việc dưới dạng bảng theo nguyên tắc Kanban. Trong nháy mắt, Trello cho bạn biết ai đang làm gì, công việc đang được thực hiện như thế nào và thực hiện tới đâu.

Đọc đánh giá về Trello

Phần mềm Quản lý Dự án Kanban chủ đề

    Tìm hiểu thêm về Phần mềm Quản lý Dự án Kanban