Ngôn ngữ
Trạng thái sản phẩm
Mô hình triển khai
Cách tính giá
Chương trình đào tạo
Hỗ trợ
Quy mô nhân sự
Lĩnh vực

Phần mềm Hệ thống ERP dựa trên dự án yêu cầu quản lý dự án tốt nhất

Hệ thống ERP dựa trên dự án yêu cầu quản lý dự án là gì?

Hệ thống ERP dựa trên dự án yêu cầu quản lý dự án cung cấp giải pháp kinh doanh từ đầu đến cuối với tính minh bạch cho tất cả các phòng ban tại các công ty mà nguồn tạo ra doanh thu là tiến hành các dự án. Các hệ thống này chứa các mô-đun giải quyết vấn đề quản lý tài chính, thông tin kế toán, thanh toán, quản lý thời gian và chi phí, phân bổ vật tư và nhân lực, trả lương và tuân thủ quản trị cho từng dự án do doanh nghiệp thực hiện. Bằng cách ghi lại tất cả các thông tin liên quan đến dự án, các công ty có thể biết được dự án nào mang lại lợi nhuận cao nhất và dự án nào có thể gây lãng phí nguồn lực quý giá, cho dù đó là nhân lực hay vật lực. Sự minh bạch như vậy cũng cung cấp cho doanh nghiệp những hiểu biết sâu sắc về ngân sách, lên kế hoạch nguồn lực và dự đoán được cho các dự án trong tương lai. Khi tất cả các bộ phận đều có quyền truy cập vào những thông tin đó, các doanh nghiệp có thể làm việc một cách gắn kết để tạo ra các phương pháp tốt nhất cho công ty. Các ngành có thể sử dụng Hệ thống ERP dựa trên dự án yêu cầu quản lý dự án có thể bao gồm các kỹ thuật, mua sắm và xây dựng. Các doanh nghiệp khác cũng có thể bao gồm là các công ty kiến ​​trúc, nhà thầu và nhóm tư vấn, và nhóm nghiên cứu, trong số những nhóm khác. Hệ thống ERP dựa trên dự án yêu cầu quản lý dự án chính xác để tối đa hóa lợi nhuận của từng dự án. Trong khi các doanh nghiệp dựa trên sản phẩm thường sử dụng bộ ERP, các công ty sản xuất cho các dự án cụ thể có thể sử dụng hệ thống ERP dựa trên dự án để hiểu rõ hơn về các quy trình kinh doanh thiết yếu. Các hệ thống này cũng có thể cung cấp chức năng tương tự như phần mềm tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp và tích hợp với hệ thống CRM.


Để đủ điều kiện được đưa vào danh mục ERP dựa trên dự án, một sản phẩm phải:

  • Cung cấp giải pháp end-to-end cho tất cả các dự án do một công ty thực hiện
  • Theo dõi và ghi lại dữ liệu tài nguyên doanh nghiệp ở cấp độ dự án
  • Cung cấp sự minh bạch trong nhiều bộ phận về quy trình và dữ liệu của các dự án, bao gồm cả tài chính, phân bổ nguồn lực và quản lý thời gian và chi phí

So sánh sản phẩm của Hệ thống ERP dựa trên dự án yêu cầu quản lý dự án

EOS không sử dụng dữ liệu không thực tế trong các xếp hạng và báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói KHÔNG với các hành động trả phí để gian lận về đánh giá.

Cloudify

Lưu lại

no-description

Đọc đánh giá về Cloudify

Hệ thống ERP dựa trên dự án yêu cầu quản lý dự án chủ đề

    Tìm hiểu thêm về Hệ thống ERP dựa trên dự án yêu cầu quản lý dự án