Ứng dụng Phần mềm Quản lý Tài năng tốt nhất

Phần mềm quản lý nhân tài bao gồm một loạt các nhiệm vụ liên quan đến việc giám sát lực lượng lao động. Vì nhu cầu của các công ty và nhân viên rất đa dạng nên phần mềm quản lý nhân tài có thể bao gồm từ phần mềm tuyển dụng đến phần mềm quản lý sự nghiệp. Khi đánh giá hệ sinh thái quản lý nhân tài, bạn nên xem nó theo kiểu tuyến tính theo trình tự thời gian. Phần mềm tuyển dụng là bước đầu tiên để có được những ứng viên đủ tiêu chuẩn và rất hữu ích trong việc củng cố lực lượng lao động của công ty. Từ đó, một tổ chức có thể sử dụng video phỏng vấn và sàng lọc trước khi tuyển dụng, sau đó là giới thiệu và quản lý nghề nghiệp. Phần mềm quản lý lương thưởng và quản lý hiệu suất làm tròn danh mục quản lý nhân tài vì chúng được áp dụng cho mọi nhân viên trong tổ chức, bất kể nhiệm kỳ của họ là bao lâu. Bằng cách đầu tư và triển khai hiệu quả phần mềm quản lý nhân tài, bộ phận nhân sự có thể dành ít thời gian hơn cho những công việc tẻ nhạt và tập trung nhiều hơn vào nhân tài.

Những điều bạn nên biết về phần mềm quản lý nhân tài

Phần mềm quản lý nhân tài cho phép tự động hóa tất cả các quy trình quản lý nhân tài. Các giải pháp này cung cấp cho các doanh nghiệp, nhân viên nhân sự và các nhà quản lý một loạt các giải pháp để quản lý tất cả các vòng đời của nhân viên từ tuyển dụng đến giới thiệu. Hệ thống quản lý nhân tài thường được chia thành bốn loại chính: tuyển dụng, đào tạo và phát triển, quản lý hiệu suất và quản lý lương thưởng.


Tại sao nên sử dụng phần mềm quản lý nhân tài?

Phần mềm quản lý nhân tài giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ, nhân viên nhân sự và quản lý tự động hóa và hợp lý hóa tất cả các quy trình liên quan đến đội ngũ nhân tài. Những giải pháp này có thể giúp giảm thời gian mà nhân viên nhân sự phải dành cho mặt hành chính của tuyển dụng, cải thiện kinh nghiệm ứng viên và nguồn nhân tài, mở rộng sự tham gia và giới thiệu của nhân viên, đồng thời hợp lý hóa quy trình tuyển dụng.


Ai Sử dụng Phần mềm Quản lý Nhân tài?

Hệ thống phần mềm quản lý nhân tài cung cấp cho các doanh nghiệp, bộ phận nhân sự và nhiều nhân sự khác nhau cách tiếp cận theo định hướng quy trình để tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất, gắn kết nhân viên, giới thiệu và hơn thế nữa.


Các loại phần mềm quản lý nhân tài

Phần mềm quản lý nhân tài được chia thành nhiều danh mục phần mềm bao gồm các giải pháp khác nhau, từ tuyển dụng thông qua giới thiệu. Sau đây là tổng quan về các danh mục và danh mục phụ quản lý tài năng.


Phần mềm quản lý nghề nghiệp - Các tổ chức sử dụng loại giải pháp quản lý nhân tài này để hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên cũng như lập kế hoạch và quản lý kế thừa chiến lược.


Phần mềm quản lý lương thưởng - Các doanh nghiệp, nhân sự và người quản lý sử dụng loại giải pháp quản lý nhân tài này để quản lý tiền lương, lập kế hoạch thưởng cho nhân viên và đề nghị tăng lương.


Phần mềm gắn kết nhân viên - Giải pháp quản lý nhân tài này giúp các tổ chức theo dõi tổ chức và nhân viên của họ bằng các cuộc khảo sát xung thu thập phản hồi của nhân viên, đánh giá tình cảm của nhân viên và thúc đẩy thành tích của nhân viên.


Phần mềm ghi nhận nhân viên - Các doanh nghiệp, nhân viên nhân sự và quản lý sử dụng giải pháp quản lý nhân tài này để theo dõi sự tiến bộ của nhân viên và khuyến khích nhân viên bằng phần thưởng.


Phần mềm phỏng vấn xin việc - Danh mục phần mềm quản lý nhân tài này giúp đơn giản hóa quy trình phỏng vấn xin nghỉ việc và cung cấp cho người dùng những thông tin chi tiết hữu ích.


Phần mềm giới thiệu - Các doanh nghiệp, nhân viên nhân sự và quản lý sử dụng phần mềm giới thiệu để điều phối quá trình giới thiệu và theo dõi tất cả các biểu mẫu và thủ tục giấy tờ cần thiết để xử lý nhân viên nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng.


Phần mềm quản lý hiệu suất - Các tổ chức sử dụng giải pháp quản lý nhân tài này để thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất của nhân viên và đánh giá nhân viên thông qua phản hồi 360 độ.


Phần mềm tuyển dụng - Các giải pháp quản lý nhân tài này giúp các doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng, tuyển dụng và giới thiệu nhân tài mới. Các giải pháp tuyển dụng được chia thành các danh mục phụ sau: phần mềm giới thiệu nhân viên, phần mềm bảng công việc, phần mềm quản lý mô tả công việc, phần mềm sàng lọc trước khi triển khai, phần mềm tự động hóa tuyển dụng, phần mềm thu nhận nhân tài và phần mềm phỏng vấn video.


Phần mềm quản lý tái định cư - Các giải pháp quản lý nhân tài này cung cấp cho nhân sự các giải pháp tái định cư giúp theo dõi, điều hành và quản lý các chương trình quản lý tái định cư.


Phần mềm đào tạo eLearning - Các giải pháp quản lý nhân tài này giúp các doanh nghiệp và bộ phận nhân sự tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo, giáo dục và phát triển nghề nghiệp của nhân viên hoặc khách hàng. Phần mềm đào tạo và eLearning được chia thành các danh mục phụ sau: phần mềm hệ thống quản lý học tập công ty (LMS), phần mềm soạn thảo khóa học, phần mềm nội dung eLearning, phần mềm nền tảng trải nghiệm học tập (LEP), phần mềm cố vấn, nền tảng vi mô và phần mềm hệ thống quản lý đào tạo.


Phần mềm và Dịch vụ liên quan đến Phần mềm Quản lý Nhân tài

Phần mềm nhân sự cốt lõi lưu trữ thông tin và tài liệu của nhân viên và thường tích hợp với các giải pháp quản lý nhân tài khác nhau để hợp lý hóa các quy trình nhân sự.


Các nhà cung cấp dịch vụ nhân sự cung cấp cho các doanh nghiệp nhiều giải pháp nhân sự bao gồm dịch vụ quản lý quyền lợi, nhà cung cấp sức khỏe và an toàn, nhà cung cấp tư vấn nhân sự, công ty đào tạo và phát triển, và nhà cung cấp dịch vụ trả lương. Các doanh nghiệp nhỏ có bộ phận nhân sự nhỏ hoặc không tồn tại thường thuê ngoài một số giải pháp này cho các nhà cung cấp dịch vụ nhân sự.


Các nhà cung cấp dịch vụ quản trị phúc lợi trang bị cho các doanh nghiệp các giải pháp nhân sự thuê ngoài tập trung vào các quyền lợi của nhân viên bao gồm bảo hiểm y tế, kỳ nghỉ, lương hưu, hưu trí, nghỉ ốm, v.v.


Công ty đào tạo và phát triển giúp các công ty thực hiện các khóa đào tạo và phát triển tại chỗ hoặc trực tuyến.


Các cơ quan tuyển dụng giúp các tổ chức tìm thấy các ứng viên thụ động hoặc tích cực đủ điều kiện để tăng nguồn nhân tài và lấp đầy các vị trí còn trống.

Danh mục phổ biến thuộc Phần mềm Quản lý Tài năng

Danh mục con của Phần mềm Quản lý Tài năng