Ứng dụng Phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tốt nhất

ERP là gì?


Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một giải pháp kinh doanh end-to-end kết nối nhiều phòng ban trong một công ty. Đối với các dịch vụ ERP tiêu chuẩn, các nhánh này có thể bao gồm kế toán, chuỗi cung ứng, quản lý danh mục dự án, sản xuất và nguồn nhân lực, trong số những ngành khác. Các công cụ thuộc danh mục ERP mang lại hiệu quả cao hơn cho các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán và tài chính, quản lý tài sản doanh nghiệp, dịch vụ chuyên nghiệp và quản lý dự án. Mặc dù nhắm đến các doanh nghiệp quy mô doanh nghiệp, những sản phẩm này có thể được sử dụng bởi các công ty thị trường vừa và nhỏ với sản lượng sản xuất cao. Mọi danh mục phụ ERP đều được liệt kê bên dưới, tuy nhiên một số danh mục phần mềm ERP quan trọng bao gồm:


Tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp


Phần mềm tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp (PSA) cải thiện quy trình của các công ty dịch vụ chuyên nghiệp bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về thông tin dự án và phân bổ nguồn lực. Các sản phẩm này cho phép người quản lý gán các dự án cho các nguồn lực sẵn có, theo dõi tiến độ của các dự án, ghi lại thời gian và chi phí cho từng dự án, thậm chí gửi hóa đơn cho khách hàng trực tiếp từ phần mềm. Bằng cách ghi lại tài chính của dự án, phần mềm PSA cho phép cải thiện dự báo ngân sách và nguồn lực cho các sản phẩm trong tương lai. Điều này giúp ích cho việc tư vấn, quảng cáo hoặc bất kỳ công ty dịch vụ chuyên nghiệp nào khác hướng tới khách hàng hoạt động theo hướng dự án.


Hệ thống ERP


Hệ thống ERP và bộ phần mềm là những bộ phần mềm phức tạp và mở rộng liên quan đến tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp dựa trên sản phẩm. Ứng dụng cốt lõi của các sản phẩm này là các phân hệ kế toán. Tuy nhiên, chúng cung cấp chức năng lập ngân sách và dự báo, quản lý hàng tồn kho và kho, sản xuất và phân phối, cùng những chức năng khác. Bằng cách có tất cả các bộ phận này làm việc trong một hệ thống tập trung, các bộ ERP tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh minh bạch hơn. Họ cũng cung cấp cho các chuyên gia quản lý tài chính những quan sát và hiểu biết trực tiếp về cách các yếu tố chuỗi cung ứng tác động đến lợi nhuận.


Hệ thống ERP dựa trên dự án


Các hệ thống ERP dựa trên dự án cung cấp tính minh bạch giống như các dịch vụ ERP tiêu chuẩn, nhưng chúng đặc biệt nhắm vào các công ty sử dụng mô hình kinh doanh theo hướng dự án thay vì theo hướng sản phẩm. Các giải pháp này cung cấp kế toán dự án, theo cách tương tự như phần mềm tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp, nhưng dành cho các ngành ngoài dịch vụ chuyên nghiệp. Các công ty sử dụng mô hình kinh doanh dựa trên dự án không nên cố gắng triển khai một bộ ERP tiêu chuẩn, điều này có thể gây ra nhiều phức tạp và trở nên tốn kém và kém hiệu quả rất nhanh chóng.


Quản lý tài sản doanh nghiệp


Các sản phẩm quản lý tài sản doanh nghiệp (EAM) giúp theo dõi các tài sản vật chất do một công ty kiểm soát. Các giải pháp này giúp theo dõi vòng đời của tài sản để đảm bảo rằng chúng không bị lỗi thời hoặc kém hiệu quả. Ghi lại năng suất của tài sản có thể giúp bảo trì sửa chữa tiềm năng và thậm chí đưa ra các giải pháp bảo trì dự đoán cuối cùng sẽ giúp mang lại lợi nhuận. Các hệ thống này cung cấp cho doanh nghiệp một lượng lớn dữ liệu, có thể được phân tích để xác định thời điểm cần bảo trì hoặc thay thế tài sản.


Mỗi sản phẩm phần mềm này cung cấp các khía cạnh của hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và cải thiện tính minh bạch của các quy trình kinh doanh. Họ tiếp cận khắp các phòng ban và ngành nội bộ để giúp cải thiện hiệu quả và năng suất. Mỗi loại phần mềm sau đây thuộc khái niệm chung này.

Danh mục phổ biến thuộc Phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Hệ thống ERP dựa trên dự án yêu cầu quản lý dự án

Ứng dụng Hệ thống ERP dựa trên dự án yêu cầu quản lý dự án phổ biến

1 sản phẩm cùng danh mục - Xem tất cả

Hệ thống ERP

Ứng dụng Hệ thống ERP phổ biến

6/23 sản phẩm cùng danh mục - Xem tất cả

Phần mềm Quản lý Dự án, Danh mục và Chương trình

Ứng dụng Phần mềm Quản lý Dự án, Danh mục và Chương trình phổ biến

6/7 sản phẩm cùng danh mục - Xem tất cả

Phần mềm MES

Ứng dụng Phần mềm MES phổ biến

2 sản phẩm cùng danh mục - Xem tất cả