Ngôn ngữ
Trạng thái sản phẩm
Mô hình triển khai
Cách tính giá
Chương trình đào tạo
Hỗ trợ
Quy mô nhân sự
Lĩnh vực

Phần mềm Phần mềm tracking cuộc gọi ra tốt nhất

Phần mềm tracking cuộc gọi ra là gì?

Phần mềm theo dõi cuộc gọi đi cho phép người dùng gọi trực tiếp cho khách hàng tiềm năng thông qua giải pháp và ghi lại dữ liệu cuộc gọi và khách hàng tiềm năng. Các giải pháp này được sử dụng để nhanh chóng liên hệ với khách hàng tiềm năng để có được cơ hội bán hàng. Các sản phẩm theo dõi cuộc gọi đi cung cấp các tính năng nhấp để gọi để quay số nhanh, tạo các số nội hạt để có nhiều phản hồi hơn, đồng thời tự động hóa các thư thoại và email theo dõi. Ngoài ra, các sản phẩm có thể ghi lại các cuộc gọi cho mục đích đào tạo và sắp xếp các khách hàng tiềm năng dựa trên xác suất bán hàng thành công. Các giải pháp theo dõi cuộc gọi đi được sử dụng phổ biến nhất cho các đại diện bán hàng nội bộ và các nhà tiếp thị qua điện thoại quan tâm đến việc chuyển đổi khách hàng mới. Tích hợp CRM rất phổ biến, đặc biệt khi được sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng và ghi chú về các cuộc gọi điện thoại trước đây.


Để đủ điều kiện làm giải pháp theo dõi cuộc gọi đi, sản phẩm phải:

  • Cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ nền tảng
  • Theo dõi dữ liệu tương tác cuộc gọi

So sánh sản phẩm của Phần mềm tracking cuộc gọi ra

EOS không sử dụng dữ liệu không thực tế trong các xếp hạng và báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói KHÔNG với các hành động trả phí để gian lận về đánh giá.

Giải pháp Contact Center CIC rất phù hợp với các contact center và các doanh nghiệp có số lượng người dùng từ vài chục cho đến vài chục nghìn.

Đọc đánh giá về MP Contact Center

Phần mềm tracking cuộc gọi ra chủ đề

    Tìm hiểu thêm về Phần mềm tracking cuộc gọi ra