Ngôn ngữ
Trạng thái sản phẩm
Mô hình triển khai
Cách tính giá
Chương trình đào tạo
Hỗ trợ
Quy mô nhân sự
Lĩnh vực

Phần mềm Sales Gamification tốt nhất

Sales Gamification là gì?

Phần mềm trò chơi hóa bán hàng nâng cao quy trình bán hàng bằng cách thêm cạnh tranh và sự công nhận như là động lực bổ sung cho các đại diện bán hàng. Các bộ phận bán hàng chỉ ra các số liệu mà nhóm của họ sẽ được đánh giá và công cụ xếp hạng nhân viên dựa trên thành công của họ so với các số liệu đó. Xếp hạng được hiển thị công khai cùng với điểm số của nhân viên dựa trên dữ liệu được lấy từ hệ thống CRM của nhóm. Các bộ phận khác, chẳng hạn như bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc nhân sự, cũng sử dụng nền tảng trò chơi hóa để nâng cao hiệu suất của nhân viên.

So sánh sản phẩm của Sales Gamification

EOS không sử dụng dữ liệu không thực tế trong các xếp hạng và báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói KHÔNG với các hành động trả phí để gian lận về đánh giá.

Woay

Lưu lại

Đọc đánh giá về Woay

Sales Gamification chủ đề

    Tìm hiểu thêm về Sales Gamification