1Office

1Office

Yêu thích

Tính năng 1Office

Tổng quan tính năng

Core HR
Thiết kế và quản lý tổ chức
Chấm công và lịch nghỉ phép (PTO)
Quản lý chi phí
Cơ cấu tiền lương
Tính tuân thủ
Quản lý lợi ích
Platform
Tùy biến
Tính năng Workflow
Quản lý Người dùng, Vai trò và Quyền truy cập
Quốc tế hóa
Hiệu suất và độ tin cậy
Tạo tài liệu đầu ra

Core HR

Thiết kế và quản lý tổ chức

Thiết kế sơ đồ tổ chức. Nhân viên có thể sử dụng toàn bộ các ứng dụng để báo cáo, phân quyền

100%

(Dựa trên 0 đánh giá )

Chấm công và lịch nghỉ phép (PTO)

Theo dõi thời gian làm việc, sự chuyên cần, thời gian nghỉ có lương (PTO), thời gian ốm, đi công tác và các thông tin nhân sự khác.

100%

(Dựa trên 0 đánh giá )

Quản lý chi phí

Cho phép nhân viên gửi hóa đơn và theo dõi tiền hoàn trả

100%

(Dựa trên 0 đánh giá )

Cơ cấu tiền lương

Thiết lập vị trí và mô tả công việc, thiết lập trả lương cho từng vị trí

100%

(Dựa trên 0 đánh giá )

Tính tuân thủ

Giúp bảo vệ các khu vực rủi ro bằng cách đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ thông qua theo dõi và báo cáo

n/a

(Dựa trên 0 đánh giá )

Quản lý lợi ích

Cho phép nhân viên quản lý các kế hoạch lợi ích của họ bằng cách xem các kế hoạch, thực hiện các thay đổi trong quá trình đăng ký mở và đối với các thay đổi về sự kiện trong đời.

100%

(Dựa trên 0 đánh giá )

Platform

Tùy biến

Cho phép quản trị viên tùy chỉnh các quy trình của doanh nghiệp của họ. Bao gồm khả năng tạo các đối tượng, trường, quy tắc, tính toán và chế độ xem tùy chỉnh.

n/a

(Dựa trên 0 đánh giá )

Tính năng Workflow

Quản trị viên có thể thiết lập các quy tắc để xác định ai và khi nào người dùng cần hoàn thành một bước. Cũng bao gồm thông báo về người dùng khi họ cần thực hiện hành động.

100%

(Dựa trên 0 đánh giá )

Quản lý Người dùng, Vai trò và Quyền truy cập

Cấp quyền truy cập để chọn dữ liệu, tính năng, đối tượng, v.v. dựa trên người dùng, vai trò người dùng, nhóm, v.v.

100%

(Dựa trên 0 đánh giá )

Quốc tế hóa

Cho phép người dùng xem và giao dịch kinh doanh với cùng một nội dung bằng nhiều ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ.

n/a

(Dựa trên 0 đánh giá )

Hiệu suất và độ tin cậy

Phần mềm luôn sẵn sàng (thời gian hoạt động) và cho phép người dùng hoàn thành công việc nhanh chóng thay vì phải đợi phần mềm phản hồi lại hành động mà họ đã thực hiện.

100%

(Dựa trên 0 đánh giá )

Tạo tài liệu đầu ra

Cho phép quản trị viên tạo các mẫu cho phép người dùng nhanh chóng tạo các tài liệu động ở nhiều định dạng khác nhau dựa trên dữ liệu được lưu trữ trong ứng dụng.

100%

(Dựa trên 0 đánh giá )

Người dùng đánh giá

 • 6

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm Quản lý Công việc

  Trung bình: 6

 • 7

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm Quản lý Công việc

  Trung bình: 7

 • 7

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm Quản lý Công việc

  Trung bình: 7

 • Top ứng dụng tương tự 1Office