1Office

1Office

Yêu thích

Bảng giá 1Office 1Office

Basic

20.000

VND/user/tháng

Dung lượng: 0.5Gb/người

Các tính năng bao gồm:

 • Mạng nội bộ
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tiền lương


STANDARD

40.000

VND/user/tháng

Dung lượng: 1.5Gb/người

Các tính năng bao gồm

 • Mạng nội bộ
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý đánh giá năng lực
 • Quản lý đánh giá KPI
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý công việc
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý lịch biểu


PROFESSIONAL

60.000

VND/user/tháng

Dung lượng: 2Gb/người

Các tính năng bao gồm

 • Mạng nội bộ
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý đánh giá năng lực
 • Quản lý đánh giá KPI
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý công việc
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý lịch biểu
 • Quản lý Marketing
 • Quản lý CSKH
 • Quản lý quy trình bán hàng
 • Quản lý quy trình mua hàng
 • Quản lý hàng hóa & kho
 • Quản lý thu chi


ENTERPRISE

100.000đ

tháng

Tất cả các tính năng

Thêm phân hệ CRM so với bản professional

Tổng quan bảng giá 1Office

1Office tính chi phí chính xác đến từng user và tính năng sử dụng. Khách hàng chỉ phải trả những gì mình sử dụng. Lưu ý: Gói Basic chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp >100 nhân sự và có lượng lao động phổ thông lớn. Phí thuê bao hàng tháng tối thiểu là 1.000.000 VND / tháng.

Người dùng đánh giá

 • 6

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm Quản lý Công việc

  Trung bình: 6

 • 7

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm Quản lý Công việc

  Trung bình: 7

 • 7

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm Quản lý Công việc

  Trung bình: 7

 • Top ứng dụng tương tự 1Office