Bảng giá 3TSoft 3TSoft

Phần mềm 3TSoft tiếng việt

Từ 2.000.000

VND

Thêm 01 đơn vị cơ sở phiên bản tiếng Việt là 500.000đ


Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Anh

Từ 15.000.000

VND

Thêm 01 đơn vị cơ sở phiên bản song ngữ là 30% giá trị bản quyền

Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Trung

18.000.000

VND

Thêm 01 đơn vị cơ sở phiên bản song ngữ là 30% giá trị bản quyền

Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Nhật

24.000.000

VND

Thêm 01 đơn vị cơ sở phiên bản song ngữ là 30% giá trị bản quyền

Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Hàn

28.000.000

VND

Thêm 01 đơn vị cơ sở phiên bản song ngữ là 30% giá trị bản quyền

Phí 4 bản quyền phần mềm kế toán 3TSoft tiếng Việt cho đơn vị dịch vụ kế toán

2.000.000

VND/6 tháng

Phí dịch vụ bảo hành, bảo trì, tư vấn đi kèm 800.000

Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm Kế toán

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm Kế toán

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm Kế toán

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của 3TSoft trên EOS