Base Workflow

Base Workflow

Yêu thích

Bảng giá Base Workflow Base Workflow

Starter

1.200.000

VND/tháng

 • Sử dụng toàn bộ tính năng sản phẩm
 • Hỗ trợ trong giờ hành chính
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới 
 • Thanh toán tối thiểu 12 tháng
 • Tối đa 30 tài khoản


Growth

2,400,000

VND/Tháng

 • Sử dụng toàn bộ tính năng sản phẩm
 • Hỗ trợ trong giờ hành chính
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới 
 • Thanh toán tối thiểu 12 tháng
 • Tối đa 60 tài khoản


Business

40.000

VND/tài khoản/tháng

 • Áp dụng từ tài khoản 61 trở đi
 • Sử dụng toàn bộ tính năng sản phẩm
 • Hỗ trợ trong giờ hành chính
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
 • Đào tạo trực tiếp
 • Thanh toán tối thiểu 12 tháng
 • Gói tài khoản: 10 tài khoản/gói


Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm Quản lý Workflow

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm Quản lý Workflow

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm Quản lý Workflow

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của Base Workflow trên EOS

  Top ứng dụng tương tự Base Workflow