Harafunnel

Harafunnel

Yêu thích

Bảng giá Harafunnel Harafunnel

Free

0

VND/tháng

 • Không giới hạn subscribers
 • "Menu" Create ChatBot on Harafunnel "mặc định"
 • Kịch bản bán hàng tự động (Giới Hạn 2)
 • Phân loại khách hàng tự động (Giới Hạn 10 Tags)
 • Công cụ thu hút khách hàng:
 • Auto Inbox , Auto Comment, Check Box, Facebook Ads JSON, Messenger Code, QR Code, Customer Chat. (Giới Hạn 5 Công Cụ)
 • Tạo và chạy quảng cáo Facebook tự động
 • Tạo nhóm đối tượng thông minh
 • Automation Marketing & Sale ( Giới Hạn 2 Smart Segment )
 • Tự động reply comment
 • Tự động inbox khách hàng


PRO

300.000

VND/tháng

 • "Menu" Create ChatBot on Harafunnel "tùy chỉnh"
 • Kịch bản bán hàng tự động ( Không Giới Hạn )
 • Phân loại khách hàng tự động ( Không Giới Hạn )
 • Công cụ thu hút khách hàng:
 • Auto Inbox , Auto Comment, Check Box, Facebook Ads JSON, Messenger Code, QR Code, Customer Chat. ( Không Giới Hạn )
 • Tạo và chạy quảng cáo Facebook tự động
 • Tạo nhóm đối tượng thông minh
 • Automation Marketing & Sale( Không Giới Hạn )
 • Tự động reply comment
 • Tự động inbox khách hàng
 • Quản lý comment và inbox
 • Tự động ẩn comment
 • Tạo và quản lý lịch sử mua hàng
 • Kết nối quản lý giao hàng COD


Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm tiếp thị hội thoại

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm tiếp thị hội thoại

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm tiếp thị hội thoại

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của Harafunnel trên EOS

  Top ứng dụng tương tự Harafunnel