MyXteam

MyXteam

Yêu thích

Bảng giá MyXteam MyXteam

CÁ NHÂN

0

VND/tháng

 • Chi phí duy trì / 1 tháng
 • Số team (Phòng ban): 1
 • Số Kế hoạch (Dự án): 1
 • Số thành viên <5
 • Dung lượng lưu trữ *5GB
 • Phí khởi tạo tài khoản Miễn phí
VIP 1

750.000

VND/tháng

 • Đầy đủ tính năng +Mobile App
 • Số team (Phòng ban): 10
 • Số Kế hoạch (Dự án): Không giới hạn
 • Số Thành viên: <100
 • Dung lượng lưu trữ *100GB
 • Phí khởi tạo tài khoản: Miễn phí
VIP 2

1.500.000

VND/tháng

 • Đầy đủ tính năng +Mobile App
 • Số team (Phòng ban): 30
 • Số Kế hoạch (Dự án): Không giới hạn
 • Số Thành viên: <200
 • Dung lượng lưu trữ *1000 GB
 • Phí khởi tạo tài khoản: Miễn phí
VIP 3

3.500.000

VND/tháng

 • Đầy đủ tính năng +Mobile App
 • Số team (Phòng ban): không giới hạn
 • Số Kế hoạch (Dự án): không giới hạn
 • Số Thành viên: <1000
 • Dung lượng lưu trữ *5.000GB
 • Phí khởi tạo tài khoản: Miễn phí

Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm Quản lý Dự án

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm Quản lý Dự án

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm Quản lý Dự án

  Trung bình: 0

 • Top ứng dụng tương tự MyXteam