Adobe Connect

Adobe Connect

Yêu thích

Đánh giá & Chi tiết Adobe Connect

Tổng quan Adobe Connect

Chi tiết Adobe Connect
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Onpremise
Cài đặt trên Windows
Cài đặt trên Mac
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Mô tả sản phẩm
no-description
Đơn vị cung cấp

Đánh giá Adobe Connect

Viết đánh giá

Bạn có làm việc ở Adobe Connect không?

Cập nhật thông tin

Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần Webinar

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần Webinar

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần Webinar

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của Adobe Connect trên EOS

  Top ứng dụng tương tự Adobe Connect