Autotable

Autotable

Yêu thích

Bảng giá Autotable Autotable

Free

Miễn phí

Mãi mãi

Dành cho Team hoặc doanh nghiệp mới bắt đầu sử dụng Autotable.

Gói miễn phí bao gồm:

 • Tất cả tính năng
 • Không giới hạn số người tham gia bảng
 • Không giới hạn số lượng Workspace / Bảng / Trang
 • 1000 dòng / trang
 • Dung lượng bộ nhớ 150MB
 • 10 Automation
 • 500 Action / tháng
Team

1.250.000đ

tháng

Dành cho Team hoặc một phòng ban của doanh nghiệp, cần sự ổn định và mở rộng hệ thống lưu trữ.

Gói team bao gồm:

 • Tất cả tính năng
 • Không giới hạn số người tham gia bảng
 • Không giới hạn số lượng Workspace / Bảng / Trang
 • 5,000 dòng / trang
 • Dung lượng bộ nhớ 10 GB
 • 50 Automation
 • 10,000 Action / tháng
Business

4.000.000đ

tháng

Dành cho Team hoặc doanh nghiệp cần có số lượng thông tin cần lưu trữ lớn, với sự cộng tác của nhiều phòng ban.

Gói Business bao gồm:

 • Tất cả tính năng
 • Không giới hạn số người tham gia bảng
 • Không giới hạn số lượng Workspace / Bảng / Trang
 • 15,000 dòng / trang
 • Dung lượng bộ nhớ 50 GB
 • 100 Automation
 • 30,000 lần / tháng
On Premise

Liên hệ

On Premise

Dành cho Team hoặc Doanh nghiệp có nhu cầu đặc biệt, số lượng thông tin lớn hoặc yêu cầu hỗ trợ riêng biệt

Tổng quan bảng giá Autotable

Lựa chọn gói tài khoản phù hợp với TEAM bạn Thanh toán tối thiểu 6 tháng

Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm Quản lý Công việc

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm Quản lý Công việc

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm Quản lý Công việc

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của Autotable trên EOS

  Top ứng dụng tương tự Autotable