BreezyHR

BreezyHR

Yêu thích

Bảng giá BreezyHR BreezyHR

Bootstrap

$ 0

tháng

 • 1 Công việc Hoạt động & Nhóm Ứng viên
 • Người dùng không giới hạn
 • Ứng viên không giới hạn
 • Tiếp tục phân tích cú pháp
 • Các trang nghề nghiệp được gắn thương hiệu
Startup

$ 143

tháng

 • Vị trí không giới hạn & Hồ bơi ứng viên
 • Người dùng không giới hạn
 • Ứng viên không giới hạn
 • Tiếp tục phân tích cú pháp
 • Các trang nghề nghiệp được gắn thương hiệu
Business

$399

tháng

 • Vị trí không giới hạn & Hồ bơi ứng viên
 • Người dùng không giới hạn
 • Ứng viên không giới hạn
 • Tiếp tục phân tích cú pháp
 • Các trang nghề nghiệp được gắn thương hiệu
Pro

liên hệ chăm sóc khác hàng

thoả thuận với khách hàng

 • Vị trí không giới hạn & Hồ bơi ứng viên
 • Người dùng không giới hạn
 • Ứng viên không giới hạn
 • Tiếp tục phân tích cú pháp
 • Các trang nghề nghiệp được gắn thương hiệu

Tổng quan bảng giá BreezyHR

có 4 mức giá khác nhau

Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm Tuyển dụng (ATS)

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm Tuyển dụng (ATS)

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm Tuyển dụng (ATS)

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của BreezyHR trên EOS

  Top ứng dụng tương tự BreezyHR