Fastwork HRM+

Fastwork HRM+

Yêu thích

Bảng giá Fastwork HRM+ Fastwork HRM+

Small

700.000

VND/tháng

 • 30 users
 • Miễn phí lưu trữ 01Gb/User
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
Medium

1.400.000

VND/tháng

 • 60 users
 • Miễn phí lưu trữ 01Gb/User
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới


Big

20.000

VND/user/tháng*

 • Từ 60 users trở lên thì tài khoản 61 sẽ tính giá 20.000đ/users/tháng. 60 tài khoản trước tính theo giá gói Medium
 • Miễn phí lưu trữ 01Gb/User
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới


Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HRMs)

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HRMs)

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HRMs)

  Trung bình: 0

 • Top ứng dụng tương tự Fastwork HRM+