gAMSPro

gAMSPro

Yêu thích

Bảng giá gAMSPro gAMSPro

BASIC

19,500,000

VND/năm

 • 5 users
 •  Số lượng tài sản: 1000
 • Số lượng chi nhánh: 3
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB


STANDARD

29,700,000

VND/năm

 • 10 users 
 • Số lượng tài sản: 2200
 •  Số lượng chi nhánh: 6
 •  Dung lượng lưu trữ: 2,5GB


BUSINESS

39,000,000

VND/năm

 • 25 users
 •  Số lượng tài sản: 3900
 •  Số lượng chi nhánh: 15
 •  Dung lượng lưu trữ: 4GB


PROFESSIONAL

52,200,000

VND/năm

 •  Số lượng tài sản: 5000
 •  Số lượng chi nhánh: 25
 •  Dung lượng lưu trữ: 6GB


Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm quản lý tài sản

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm quản lý tài sản

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm quản lý tài sản

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của gAMSPro trên EOS