HOOPS Exchange

HOOPS Exchange

Yêu thích

Đánh giá & Chi tiết HOOPS Exchange

Tổng quan HOOPS Exchange

Chi tiết HOOPS Exchange
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Onpremise
Cài đặt trên Windows
Cài đặt trên Mac
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Mô tả sản phẩm
no-description
Đơn vị cung cấp

Đánh giá HOOPS Exchange

Viết đánh giá

Bạn có làm việc ở HOOPS Exchange không?

Cập nhật thông tin

Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm trao đổi dữ liệu CAD

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm trao đổi dữ liệu CAD

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm trao đổi dữ liệu CAD

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của HOOPS Exchange trên EOS

  Top ứng dụng tương tự HOOPS Exchange