HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub

Yêu thích

Đánh giá & Chi tiết HubSpot Sales Hub

Tổng quan HubSpot Sales Hub

Chi tiết HubSpot Sales Hub
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Onpremise
Cài đặt trên Windows
Cài đặt trên Mac
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Mô tả sản phẩm
no-description
Đơn vị cung cấp

Đánh giá HubSpot Sales Hub

Viết đánh giá

Bạn có làm việc ở HubSpot Sales Hub không?

Cập nhật thông tin

Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm Tracking Email

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm Tracking Email

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm Tracking Email

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của HubSpot Sales Hub trên EOS

  Top ứng dụng tương tự HubSpot Sales Hub