MyOKR

Đánh giá & Chi tiết MyOKR

Tổng quan MyOKR

Chi tiết MyOKR
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Onpremise
Cài đặt trên Windows
Cài đặt trên Mac
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Mô tả sản phẩm
no-description
Đơn vị cung cấp
Công ty
MyOKR

Đánh giá MyOKR

Viết đánh giá

Bạn có làm việc ở MyOKR không?

Cập nhật thông tin

Người dùng đánh giá

  • 0

    Dễ dàng sử dụng

    Phần mềm OKR

    Trung bình: 0

  • 0

    Chất lượng hỗ trợ

    Phần mềm OKR

    Trung bình: 0

  • 0

    Dễ dàng cài đặt

    Phần mềm OKR

    Trung bình: 0

  • Các danh mục của MyOKR trên EOS

    Top ứng dụng tương tự MyOKR