NICE Satmetrix

NICE Satmetrix

Yêu thích

Đánh giá & Chi tiết NICE Satmetrix

Tổng quan NICE Satmetrix

Chi tiết NICE Satmetrix
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Onpremise
Cài đặt trên Windows
Cài đặt trên Mac
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Mô tả sản phẩm
no-description
Đơn vị cung cấp

Đánh giá NICE Satmetrix

Viết đánh giá

Bạn có làm việc ở NICE Satmetrix không?

Cập nhật thông tin

Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm quản lý trải nghiệm khách hàng

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm quản lý trải nghiệm khách hàng

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm quản lý trải nghiệm khách hàng

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của NICE Satmetrix trên EOS

  Top ứng dụng tương tự NICE Satmetrix