novaio workflow

novaio workflow

Yêu thích

Bảng giá novaio workflow novaio workflow

Basic

690,000

VND/tháng

Tối đa 25 tài khoản

Hỗ trợ trong giờ hành chính

Miễn phí cập nhật tính năng mới

Sử dụng toàn bộ các tính năng:

 • Tin nhắn không giới hạn
 • Tải tệp tin không giới hạn
 • Trường tuỳ chỉnh không giới hạn
 • Tạo nhiều tài khoản cho mỗi tổ chức
 • Đăng nhập bằng google mail
 • Tải tệp tin từ google drive
 • Lịch làm việc
 • Timeline công việc
 • Liên kết giữa các bảng với nhau
 • Hỗ trợ chat nhóm, chat riêng tư
 • Tạo nhãn không giới hạn
 • Quản lý nhóm theo thư mục
 • Xem chế độ Kanban
 • Xem chế độ danh sách
 • Tìm kiếm nhanh tệp tin
 • Tìm kiếm nội dung bình luận
 • Màn hình tổng quan
 • Thông báo real-time
 • Bảo mật thông tin tuyệt đối
 • Báo cáo theo từng nhân viên, trạng thái công việc
 • Theo dõi tiến triển từng quy trình
 • Ghi chú hoạt động của các thành viên
 • Đồng bộ dữ liệu giữa Web và App
 • Ứng dụng Mobile App


Growth

1,000,000

VND/tháng

Tối đa 25 tài khoản

Hỗ trợ trong giờ hành chính

Miễn phí cập nhật tính năng mới

Sử dụng toàn bộ các tính năng:

 • Tạo nhóm không giới hạn
 • Tin nhắn không giới hạn
 • Tải tệp tin không giới hạn
 • Trường tuỳ chỉnh không giới hạn
 • Tạo nhiều tài khoản cho mỗi tổ chức
 • Đăng nhập bằng google mail
 • Tải tệp tin từ google drive
 • Lịch làm việc
 • Timeline công việc
 • Liên kết giữa các bảng với nhau
 • Hỗ trợ chat nhóm, chat riêng tư
 • Tạo nhãn không giới hạn
 • Quản lý nhóm theo thư mục
 • Xem chế độ Kanban
 • Xem chế độ danh sách
 • Tìm kiếm nhanh tệp tin
 • Tìm kiếm nội dung bình luận
 • Màn hình tổng quan
 • Thông báo real-time
 • Bảo mật thông tin tuyệt đối
 • Báo cáo theo từng nhân viên, trạng thái công việc
 • Theo dõi tiến triển từng quy trình
 • Ghi chú hoạt động của các thành viên
 • Đồng bộ dữ liệu giữa Web và App
 • Ứng dụng Mobile App

Hỗ trợ 1:1


Business

30,000

VND/user/tháng

Tối đa 25 tài khoản

Hỗ trợ trong giờ hành chính

Miễn phí cập nhật tính năng mới

Sử dụng toàn bộ các tính năng:

 • Tạo nhóm không giới hạn
 • Tin nhắn không giới hạn
 • Tải tệp tin không giới hạn
 • Mời thành viên không giới hạn
 • Trường tuỳ chỉnh không giới hạn
 • Tạo nhiều tài khoản cho mỗi tổ chức
 • Đăng nhập bằng google mail
 • Tải tệp tin từ google drive
 • Lịch làm việc
 • Timeline công việc
 • Liên kết giữa các bảng với nhau
 • Hỗ trợ chat nhóm, chat riêng tư
 • Tạo nhãn không giới hạn
 • Quản lý nhóm theo thư mục
 • Xem chế độ Kanban
 • Xem chế độ danh sách
 • Tìm kiếm nhanh tệp tin
 • Tìm kiếm nội dung bình luận
 • Màn hình tổng quan
 • Thông báo real-time
 • Bảo mật thông tin tuyệt đối
 • Báo cáo theo từng nhân viên, trạng thái công việc
 • Theo dõi tiến triển từng quy trình
 • Ghi chú hoạt động của các thành viên
 • Đồng bộ dữ liệu giữa Web và App
 • Ứng dụng Mobile App

Hỗ trợ 1:1


Enterprise

Liên Hệ

Tháng

Sử dụng toàn bộ tính năng giống gói Business

Cài đặt domain và logo công ty

Hỗ trợ 24/7

Miễn phí cập nhật tính năng mới


Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Phần mềm Quản lý Workflow

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Phần mềm Quản lý Workflow

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Phần mềm Quản lý Workflow

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của novaio workflow trên EOS

  Top ứng dụng tương tự novaio workflow