EcountERP

EcountERP

Yêu thích

Bảng giá EcountERP EcountERP

ECOUNT ERP

1,000,000

tháng

 • Kế toán nội bộ/ Tài chính
 • Bán hàng/ Thương mại
 • Mua hàng/Tồn kho
 • Nhân sự / Bảng lương
 • Sản xuất/ Gía thành
 • Quản lý nhóm
 • Không giới hạn người dùng
 • Đã bao gồm 10 người dùng cho chức năng Quản lý nhóm


Người dùng đánh giá

 • 0

  Dễ dàng sử dụng

  Hệ thống ERP

  Trung bình: 0

 • 0

  Chất lượng hỗ trợ

  Hệ thống ERP

  Trung bình: 0

 • 0

  Dễ dàng cài đặt

  Hệ thống ERP

  Trung bình: 0

 • Các danh mục của EcountERP trên EOS

  Top ứng dụng tương tự EcountERP