JO

JOB CHAT

Số điện thoại
090 117 0737

Sản phẩm của JOB CHAT

Jobchat là hệ thống quản trị công việc thông minh dựa trên nền tảng công nghệ 4.0, dữ liệu được realtime kết hợp với trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao hiệu quả làm việc lên nhiều lần. Bạn có thể sử dụng trên nhiều nền tảng như Web, IOS và Android rất tiện dụng.