CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ - LINKQ SOFTWARE JSC

Trụ sở
60 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại
028 6262 4558 - (028) 7300 5986

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ - LINKQ SOFTWARE JSC

Phần mềm kế toán LinkQ: là phần mềm được xây dựng trên công cụ lập trình tiên tiến C#.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server tích hợp trên Font chuẩn Unicode. Mô hình cấp dữ liệu cho phép tập hợp và quản lý theo sơ đồ Tổng công ty – công ty thành viên- chi nhánh.