Je

Jean-Philippe Lang

Năm thành lập
2006

Sản phẩm của Jean-Philippe Lang

Redmine là một công cụ theo dõi vấn đề và quản lý dự án dựa trên web Free và mã nguồn mở. Nó cho phép người dùng quản lý nhiều dự án và các tiểu dự án liên quan. Nó có tính năng cho mỗi wiki dự án và diễn đàn, theo dõi thời gian và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò linh hoạt.