Or

OrangeScape

Năm thành lập
2003
Trụ sở
Mountain View, CA

Sản phẩm của OrangeScape

Kissflow tạo ra một nền tảng để giúp tất cả người dùng doanh nghiệp khám phá,khởi tạo, tuỳ biến và sử dụng các ứng dụng kinh doanh. Mỗi ứng dụng được tạo ra bằng công nghệ hiện đại, dễ sử dụng để những người không hiểu biết về công nghệ cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng