Pi

Pipefy

Năm thành lập
2014
Trụ sở
San Francisco, CA

Sản phẩm của Pipefy

Phần mềm Pipefy giúp thúc đẩy chuyển đổi số, tự động hóa quy trình doanh nghiệp và bỏ lại các quy trình thủ công cũng như tập trung vào các hoạt động và sáng kiến chiến lược. Nền tảng này đã phát triển nhanh chóng, được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường mãnh liệt về các giải pháp tốt hơn để quản lý quy trình kinh doanh và tự động hóa. Pipefy hiện được sử dụng tại hơn 215 quốc gia bởi các doanh nghiệp hàng đầu như Visa, IBM, Volvo, Santander và Kraft Heinz.