La

Laserfiche

Năm thành lập
1987
Trụ sở
Long Beach, CA

Sản phẩm của Laserfiche

Laserfiche® là nhà cung cấp phần mềm hàng đầu thế giới về quản lý nội dung và tự động hóa quy trình kinh doanh. Thông qua quy trình công việc, biểu mẫu điện tử, quản lý và phân tích tài liệu, Laserfiche loại bỏ các quy trình thủ công và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, đẩy nhanh cách thức hoạt động kinh doanh được thực hiện. Laserfiche đi tiên phong trong lĩnh vực văn phòng điện tử hơn 30 năm trước. Hiện nay, Laserfiche đang đổi mới với Cloud, Learning Machine và AI để cho phép các doanh nghiệp ở hơn 80 quốc gia chuyển đổi thành các doanh nghiệp số.