BE

BEESKY VIỆT NAM - NÂNG TẦM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Trụ sở
Số 7, Đại Lộ Thăng Long, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
Số điện thoại
0986 68 34 74 / 0913 994 696

Sản phẩm của BEESKY VIỆT NAM - NÂNG TẦM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng BEE CRM là giải pháp quản lý tổng thể dữ liệu khách hàng một cách khoa học, tạo nên sự chuyên nghiệp trong cách tiếp cận, cách quản lý và chăm sóc khách hàng.