Hi

Hive9

Sản phẩm của Hive9

Nền tảng của chúng tôi bao gồm tối đa ba mô-đun tích hợp:

  1. Lập kế hoạch marketing & hợp tác: Đưa toàn bộ kế hoạch tiếp thị của bạn vào một lịch thông minh, cho phép hiển thị ngay lập tức, thông tin chi tiết và cộng tác tốt hơn để đảm bảo kế hoạch phù hợp với chiến lược của bạn.
  2. Quản lý tài chính tiếp thị & hỗ trợ mua hàng: Tập hợp ngân sách, chi phí kế hoạch và chi tiêu thực tế vào một nơi. Kết nối kế hoạch tiếp thị với ngân sách và chi phí, đồng thời có được kiến ​​thức về chi tiêu của nhà cung cấp, khu vực, sản phẩm, đối tượng mục tiêu và hơn thế nữa.
  3. Hiệu suất tiếp thị & sự phân bổ: Xem những gì hiệu quả và những gì không thông qua lập mô hình doanh thu, phân bổ theo thác nước và doanh thu cũng như dự đoán hiệu suất cho các mục tiêu.


Ngoài ra còn có các tích hợp của Hive9 khác như bao gồm lịch, quản lý công việc, tài chính tại văn phòng và hỗ trợ mua hàng, kho dữ liệu doanh nghiệp, tự động hóa tiếp thị, phân tích và CRM.