As

AsiaSoft

Trụ sở
06, Phố Vũ Ngọc Phan, Q. Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại
0936 348 626

Sản phẩm của AsiaSoft

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử A-Invoice mang đến giải pháp tối ưu cho người dùng trong việc tạo lập, xuất hóa đơn.

Phần mềm bao gồm các phân hệ nghiệp vụ:

  • Kế toán tổng hợp
  • Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
  • Kế toán bán hàng và nợ phải thu
  • Kế toán mua hàng và nợ phải trả
  • Kế toán hàng tồn kho
  • Kế toán công cụ dụng cụ
  • Kế toán tài sản cố định
  • Kế toán chi phí giá thành
  • Quản trị hệ thống