So sánh 1Office và Autotable

1Office có 6/10 điểm với 1 người đánh giá. Autotable có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh 1Office và Autotable được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
100.000đ, tháng
Liên hệ, On Premise
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
201-500
Tất cả các quy mô
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Bảng giá

Bảng giá 1Office

Basic

20.000 VND/user/tháng


STANDARD

40.000 VND/user/tháng


PROFESSIONAL

60.000 VND/user/tháng


ENTERPRISE

100.000đ tháng


Bảng giá Autotable

Free

Miễn phí Mãi mãi


Team

1.250.000đ tháng


Business

4.000.000đ tháng


On Premise

Liên hệ On Premise


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

1Office

6

1 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

1Office

6

1 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

1Office

7

1 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

1Office

6

1 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

1Office

7

1 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

1Office

6

1 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Giá tiền

1Office

8

1 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Tính năng

Platform
Tính năng Workflow

1Office

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Quản lý Người dùng, Vai trò và Quyền truy cập

1Office

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Hiệu suất và độ tin cậy

1Office

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Tạo tài liệu đầu ra

1Office

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Core HR
Thiết kế và quản lý tổ chức

1Office

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Chấm công và lịch nghỉ phép (PTO)

1Office

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Quản lý chi phí

1Office

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Cơ cấu tiền lương

1Office

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Quản lý lợi ích

1Office

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Hình ảnh

Hình ảnh 1Office
1 of 4
Hình ảnh Autotable
1 of 6

Videos

Videos 1Office
Videos Autotable

Tài liệu

Tài liệu 1Office
1Office chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Autotable
Biểu đồ