So sánh 3TSoft và ACSoft

3TSoft có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. ACSoft có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh 3TSoft và ACSoft được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
2.000.000, VND/6 tháng
Miễn phí, Vĩnh viễn
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Cài đặt trên Windows
Cài đặt trên Windows
Cách tính giá
Trả tiền bản quyền (License)
Phiên bản miễn phí
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
Tất cả các quy mô
Tất cả các quy mô
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
3TSoft và ACSoft có chung danh mục Phần mềm Kế toán
Danh mục riêng
3TSoft không có danh mục riêng
ACSoft không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá 3TSoft

Phần mềm 3TSoft tiếng việt

Từ 2.000.000 VND


Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Anh

Từ 15.000.000 VND


Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Trung

18.000.000 VND


Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Nhật

24.000.000 VND


Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Hàn

28.000.000 VND


Phí 4 bản quyền phần mềm kế toán 3TSoft tiếng Việt cho đơn vị dịch vụ kế toán

2.000.000 VND/6 tháng


Bảng giá ACSoft

FREE

Miễn phí Vĩnh viễn


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

3TSoft

0

0 đánh giá

ACSoft

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

3TSoft

0

0 đánh giá

ACSoft

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

3TSoft

0

0 đánh giá

ACSoft

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

3TSoft

0

0 đánh giá

ACSoft

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

3TSoft

0

0 đánh giá

ACSoft

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

3TSoft

0

0 đánh giá

ACSoft

0

0 đánh giá

Giá tiền

3TSoft

0

0 đánh giá

ACSoft

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh 3TSoft
3TSoft chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh ACSoft
ACSoft chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos 3TSoft
3TSoft chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos ACSoft
ACSoft chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu 3TSoft
3TSoft chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu ACSoft
ACSoft chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.