So sánh ASOFT ERP và Epicor ERP

ASOFT ERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Epicor ERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh ASOFT ERP và Epicor ERP được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Epicor ERP

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Onpremise
iOS
Android
Onpremise
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Quy mô nhân sự
201-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
51-200
201-500
11-50
Lĩnh vực
Sản xuất
Sản xuất
Bán lẻ
Ngành khác
Logicstic

Danh mục

Danh mục chung
ASOFT ERP và Epicor ERP có chung danh mục Hệ thống ERP
Danh mục riêng
ASOFT ERP không có danh mục riêng
Epicor ERP không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá ASOFT ERP
ASOFT ERP chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Epicor ERP
Epicor ERP chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Epicor ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Epicor ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Epicor ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Epicor ERP

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Epicor ERP

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Epicor ERP

0

0 đánh giá

Giá tiền

ASOFT ERP

0

0 đánh giá

Epicor ERP

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh ASOFT ERP
1 of 2
Hình ảnh Epicor ERP
1 of 5

Videos

Videos ASOFT ERP
ASOFT ERP chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Epicor ERP
Epicor ERP chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu ASOFT ERP
ASOFT ERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Epicor ERP
Epicor ERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.