So sánh AsiaSoft và Phần mềm kế toán AccNet Cloud

AsiaSoft có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Phần mềm kế toán AccNet Cloud có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh AsiaSoft và Phần mềm kế toán AccNet Cloud được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Phần mềm kế toán AccNet Cloud

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
4.050.000, VND
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Onpremise

Phần mềm kế toán AccNet Cloud không có dữ liệu.

Cách tính giá
Trả tiền bản quyền (License)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
201-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
+10000
51-200
201-500
501-1000
11-50
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
AsiaSoft và Phần mềm kế toán AccNet Cloud có chung danh mục Phần mềm Kế toán
Danh mục riêng
AsiaSoft không có danh mục riêng
Phần mềm kế toán AccNet Cloud không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá AsiaSoft
AsiaSoft chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Phần mềm kế toán AccNet Cloud

1 năm (01 user)

1.800.000 VND


2 năm (01 user)

3.060.000 VND


3 năm (01 user)

4.050.000 VND


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm kế toán AccNet Cloud

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm kế toán AccNet Cloud

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm kế toán AccNet Cloud

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm kế toán AccNet Cloud

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm kế toán AccNet Cloud

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm kế toán AccNet Cloud

0

0 đánh giá

Giá tiền

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm kế toán AccNet Cloud

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh AsiaSoft
AsiaSoft chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Phần mềm kế toán AccNet Cloud
1 of 2

Videos

Videos AsiaSoft
AsiaSoft chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Phần mềm kế toán AccNet Cloud

Tài liệu

Tài liệu AsiaSoft
AsiaSoft chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Phần mềm kế toán AccNet Cloud
Phần mềm kế toán AccNet Cloud chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.