So sánh AsiaSoft và Phần mềm Kế toán MetaData

AsiaSoft có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Phần mềm Kế toán MetaData có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh AsiaSoft và Phần mềm Kế toán MetaData được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Phần mềm Kế toán MetaData

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
800.000, VND/năm
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Onpremise
Onpremise
Cài đặt trên Windows
Cách tính giá
Trả tiền bản quyền (License)
Trả tiền bản quyền (License)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Dùng thử miễn phí
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
201-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
+10000
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
AsiaSoft và Phần mềm Kế toán MetaData có chung danh mục Phần mềm Kế toán
Danh mục riêng
AsiaSoft không có danh mục riêng
Phần mềm Kế toán MetaData không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá AsiaSoft
AsiaSoft chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Phần mềm Kế toán MetaData

MDA

Từ 3.150.000 VND


Metadata iBussiness

195.000 VND/tháng


Bảo trì và cập nhật phiên bản mới

800.000 VND/năm


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm Kế toán MetaData

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm Kế toán MetaData

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm Kế toán MetaData

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm Kế toán MetaData

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm Kế toán MetaData

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm Kế toán MetaData

0

0 đánh giá

Giá tiền

AsiaSoft

0

0 đánh giá

Phần mềm Kế toán MetaData

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh AsiaSoft
AsiaSoft chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Phần mềm Kế toán MetaData
Phần mềm Kế toán MetaData chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos AsiaSoft
AsiaSoft chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Phần mềm Kế toán MetaData
Phần mềm Kế toán MetaData chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu AsiaSoft
AsiaSoft chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Phần mềm Kế toán MetaData
Phần mềm Kế toán MetaData chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.