So sánh Base Workflow và 1Office

Base Workflow có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. 1Office có 6/10 điểm với 1 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Base Workflow và 1Office được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Base Workflow

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
40.000, VND/tài khoản/tháng
100.000đ, tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Bảng giá

Bảng giá Base Workflow

Starter

1.200.000 VND/tháng


Growth

2,400,000 VND/Tháng


Business

40.000 VND/tài khoản/tháng


Bảng giá 1Office

Basic

20.000 VND/user/tháng


STANDARD

40.000 VND/user/tháng


PROFESSIONAL

60.000 VND/user/tháng


ENTERPRISE

100.000đ tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

7

1 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

7

1 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Giá tiền

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

8

1 đánh giá

Tính năng

Platform
Tính năng Workflow

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Quản lý Người dùng, Vai trò và Quyền truy cập

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Hiệu suất và độ tin cậy

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Tạo tài liệu đầu ra

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Core HR
Thiết kế và quản lý tổ chức

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Chấm công và lịch nghỉ phép (PTO)

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Quản lý chi phí

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Cơ cấu tiền lương

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Quản lý lợi ích

Base Workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Hình ảnh

Hình ảnh Base Workflow
1 of 3
Hình ảnh 1Office
1 of 4

Videos

Videos Base Workflow
Videos 1Office

Tài liệu

Tài liệu Base Workflow
Base Workflow chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu 1Office
1Office chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.