So sánh Base Workflow và Fastwork Work+

Base Workflow có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Fastwork Work+ có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Base Workflow và Fastwork Work+ được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Base Workflow

Xem chi tiết

Fastwork Work+

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
40.000, VND/tài khoản/tháng
20.000, VND/user/tháng*
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
11-50
2-10
51-200
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Base Workflow và Fastwork Work+ có chung danh mục Phần mềm Quản lý Workflow
Danh mục riêng
Base Workflow không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Base Workflow

Starter

1.200.000 VND/tháng


Growth

2,400,000 VND/Tháng


Business

40.000 VND/tài khoản/tháng


Bảng giá Fastwork Work+

Small

700.000 VND/tháng


Medium

1.400.000 VND/tháng


Big

20.000 VND/user/tháng*


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Base Workflow

0

0 đánh giá

Fastwork Work+

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Base Workflow

0

0 đánh giá

Fastwork Work+

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Base Workflow

0

0 đánh giá

Fastwork Work+

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Base Workflow

0

0 đánh giá

Fastwork Work+

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Base Workflow

0

0 đánh giá

Fastwork Work+

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Base Workflow

0

0 đánh giá

Fastwork Work+

0

0 đánh giá

Giá tiền

Base Workflow

0

0 đánh giá

Fastwork Work+

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Base Workflow
1 of 3
Hình ảnh Fastwork Work+
1 of 11

Videos

Videos Base Workflow
Videos Fastwork Work+

Tài liệu

Tài liệu Base Workflow
Base Workflow chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Fastwork Work+
Fastwork Work+ chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.