So sánh Base Workflow và novaio workflow

Base Workflow có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. novaio workflow có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Base Workflow và novaio workflow được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Base Workflow

Xem chi tiết

novaio workflow

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
40.000, VND/tài khoản/tháng
Liên Hệ, Tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
iOS
Web-Based, Cloud
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online 24/7
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
11-50
51-200
2-10
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Base Workflow và novaio workflow có chung danh mục Phần mềm Quản lý Workflow
Danh mục riêng
Base Workflow không có danh mục riêng
novaio workflow không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Base Workflow

Starter

1.200.000 VND/tháng


Growth

2,400,000 VND/Tháng


Business

40.000 VND/tài khoản/tháng


Bảng giá novaio workflow

Basic

690,000 VND/tháng


Growth

1,000,000 VND/tháng


Business

30,000 VND/user/tháng


Enterprise

Liên Hệ Tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Base Workflow

0

0 đánh giá

novaio workflow

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Base Workflow

0

0 đánh giá

novaio workflow

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Base Workflow

0

0 đánh giá

novaio workflow

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Base Workflow

0

0 đánh giá

novaio workflow

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Base Workflow

0

0 đánh giá

novaio workflow

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Base Workflow

0

0 đánh giá

novaio workflow

0

0 đánh giá

Giá tiền

Base Workflow

0

0 đánh giá

novaio workflow

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Base Workflow
1 of 3
Hình ảnh novaio workflow
novaio workflow chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Base Workflow
Videos novaio workflow
novaio workflow chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu Base Workflow
Base Workflow chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu novaio workflow
novaio workflow chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.