So sánh Harafunnel và Stringee

Harafunnel có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Stringee có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Harafunnel và Stringee được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Harafunnel

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
300.000, VND/tháng
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
Onpremise
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Video hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
Tất cả các quy mô
Tất cả các quy mô
Lĩnh vực
Bán lẻ
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Harafunnel và Stringee có chung danh mục Phần mềm tiếp thị hội thoại
Danh mục riêng
Harafunnel không có danh mục riêng
Stringee không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Harafunnel

Free

0 VND/tháng


PRO

300.000 VND/tháng


Bảng giá Stringee
Stringee chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Harafunnel

0

0 đánh giá

Stringee

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Harafunnel

0

0 đánh giá

Stringee

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Harafunnel

0

0 đánh giá

Stringee

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Harafunnel

0

0 đánh giá

Stringee

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Harafunnel

0

0 đánh giá

Stringee

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Harafunnel

0

0 đánh giá

Stringee

0

0 đánh giá

Giá tiền

Harafunnel

0

0 đánh giá

Stringee

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Harafunnel
Harafunnel chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Stringee
Stringee chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Harafunnel
Videos Stringee

Tài liệu

Tài liệu Harafunnel
Harafunnel chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Stringee
Stringee chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.