So sánh MyXteam và Asana

MyXteam có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Asana có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh MyXteam và Asana được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
3.500.000, VND/tháng
5000000, month
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Chương trình đào tạo
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
11-50
51-200
2-10
Cá nhân
Tất cả các quy mô
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Danh mục riêng
MyXteam không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá MyXteam

CÁ NHÂN

0 VND/tháng


VIP 1

750.000 VND/tháng


VIP 2

1.500.000 VND/tháng


VIP 3

3.500.000 VND/tháng


Bảng giá Asana

Free

0 VND


Paid

From 229.000 VND/month


Enterprise

5000000 month


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

MyXteam

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

MyXteam

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

MyXteam

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

MyXteam

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

MyXteam

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

MyXteam

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Giá tiền

MyXteam

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh MyXteam
1 of 1
Hình ảnh Asana
Asana chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos MyXteam
Videos Asana

Tài liệu

Tài liệu MyXteam
MyXteam chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Asana
Asana chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.