So sánh MyXteam và Bitrix24

MyXteam có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Bitrix24 có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh MyXteam và Bitrix24 được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
3.500.000, VND/tháng
From 19, USD/month
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Russian
Tiếng Trung
Tiếng Thái
Italian
Indonesian
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Quy mô nhân sự
11-50
51-200
2-10
Cá nhân
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
MyXteam và Bitrix24 có chung danh mục Phần mềm Quản lý Công việc
Danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá MyXteam

CÁ NHÂN

0 VND/tháng


VIP 1

750.000 VND/tháng


VIP 2

1.500.000 VND/tháng


VIP 3

3.500.000 VND/tháng


Bảng giá Bitrix24

Free

0 USD/month


Paid

From 19 USD/month


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

MyXteam

0

0 đánh giá

Bitrix24

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

MyXteam

0

0 đánh giá

Bitrix24

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

MyXteam

0

0 đánh giá

Bitrix24

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

MyXteam

0

0 đánh giá

Bitrix24

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

MyXteam

0

0 đánh giá

Bitrix24

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

MyXteam

0

0 đánh giá

Bitrix24

0

0 đánh giá

Giá tiền

MyXteam

0

0 đánh giá

Bitrix24

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh MyXteam
1 of 1
Hình ảnh Bitrix24
Bitrix24 chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos MyXteam
Videos Bitrix24
Bitrix24 chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu MyXteam
MyXteam chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Bitrix24
Bitrix24 chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.