So sánh MyXteam và Microsoft Project

MyXteam có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Microsoft Project có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh MyXteam và Microsoft Project được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Microsoft Project

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
3.500.000, VND/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cài đặt trên Windows
Cài đặt trên Mac
Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Chương trình đào tạo
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
11-50
51-200
2-10
Cá nhân
201-500
501-1000
1001-5000
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Thiết kế thi công
Xây dựng
Ngành khác

Danh mục

Danh mục chung
MyXteam và Microsoft Project có chung danh mục Phần mềm Quản lý Dự án
Danh mục riêng
Microsoft Project không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá MyXteam

CÁ NHÂN

0 VND/tháng


VIP 1

750.000 VND/tháng


VIP 2

1.500.000 VND/tháng


VIP 3

3.500.000 VND/tháng


Bảng giá Microsoft Project

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

MyXteam

0

0 đánh giá

Microsoft Project

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

MyXteam

0

0 đánh giá

Microsoft Project

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

MyXteam

0

0 đánh giá

Microsoft Project

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

MyXteam

0

0 đánh giá

Microsoft Project

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

MyXteam

0

0 đánh giá

Microsoft Project

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

MyXteam

0

0 đánh giá

Microsoft Project

0

0 đánh giá

Giá tiền

MyXteam

0

0 đánh giá

Microsoft Project

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh MyXteam
1 of 1
Hình ảnh Microsoft Project
1 of 3

Videos

Videos MyXteam
Videos Microsoft Project
Microsoft Project chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu MyXteam
MyXteam chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Microsoft Project
Microsoft Project chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.