So sánh MyXteam và Autotable

MyXteam có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Autotable có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh MyXteam và Autotable được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
3.500.000, VND/tháng
Liên hệ, On Premise
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
11-50
51-200
2-10
Cá nhân
Tất cả các quy mô
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
MyXteam và Autotable có chung danh mục Phần mềm Quản lý Công việc
Danh mục riêng
Autotable không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá MyXteam

CÁ NHÂN

0 VND/tháng


VIP 1

750.000 VND/tháng


VIP 2

1.500.000 VND/tháng


VIP 3

3.500.000 VND/tháng


Bảng giá Autotable

Free

Miễn phí Mãi mãi


Team

1.250.000đ tháng


Business

4.000.000đ tháng


On Premise

Liên hệ On Premise


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

MyXteam

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

MyXteam

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

MyXteam

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

MyXteam

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

MyXteam

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

MyXteam

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Giá tiền

MyXteam

0

0 đánh giá

Autotable

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh MyXteam
1 of 1
Hình ảnh Autotable
1 of 6

Videos

Videos MyXteam
Videos Autotable

Tài liệu

Tài liệu MyXteam
MyXteam chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Autotable
Biểu đồ